Külastuste korraldamine Sõmerpalu Hooldekodus alates 2.juunist 2020

  1. Kui hoolekandeasutuses on teadaolevalt olnud kokkupuuted COVID-19 viirusest põhjustatud haigusesse nakatunutega ja/või hoolekandeasutuses on COVID-19 nakatunud klient või töötaja, teavitab hoolekandeasutuse juht sellest Terviseameti regionaalset osakonda, kes annab juhile edasised käitumisjuhised. Kontaktid:

1.1.2 Lõuna regionaalne osakond: tiia.luht@terviseamet.ee

  1. Külastuskeelu rakendamisel tuleb järgida Terviseameti ja Sotsiaalkindlustusameti poolt antud soovitusi ja juhiseid.
  2. Klientide ja lähedaste omavaheline suhtlemine on võimalik ka telefoni vahendusel.

II Ettevaatusabinõude kasutamine piirangute leevendamise järgsel perioodil

2.1 Külastajatena on lubatud hooldekodusse sisenda ainult neil, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning viimaste lähikontaktsed. Nimetatud fakti tuleb enne külastust tõendada külastajal tervisedeklaratsiooniga (näidis lisatud).

2.2 Soovitav on külastajate eelnev registreerimine telefoni 78 96 437 (hooldajad) ; 78 96 322 (ainult tööpäevadel) või e-kirja somerpalu.hk@gmail.com (tööpäevadel ) teel, samuti võimalusel saata eelnevalt tervisedeklaratsioon või täita kodus ja võtta kaasa.

2.3 Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral kannavad maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu, külastajatelt võib võtta kaitsemaskide eest tasu.

2.4 Jätkuvalt tuleb pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist. Hooldekodu sisse- ja väljapääsu juures tuleb teostada käte desinfitseerimine.

2.5 Hooldekodu klientidele saadetavaid pakke võtame vastu Hoolekodu hindab kas on põhjendatud rakendada pakkide vastuvõtmisel Sotsiaalkindlustusameti poolt 27.03.2020 hoolekandeasutustele pakkide vastuvõtmise korraldamiseks antud juhises toodud turvalisuse tagamise põhimõtteid või mitte. Keelatud on tuua pesemata puuvilju, ( hooldajad neid ei pese ! ). Mitte tuua kiiresti riknevaid toite ja suuri koguseid.

2.6 Pärast iga külastusaja lõppedes tuleb pindadel teha esmalt märgpuhastus ja seejärel desinfitseerimine. Selle tõttu saab toimuda külastus ainult selleks ettenähtud päevadel ja kellaaegadel. Teistel aegadel EI ole külastus lubatud.

Külastusajad hooldekodu õuealal : Külastusajad majas sees ( tubades ) :

TEISIPÄEV kell 9.30 – 11.oo ja 13.30 – 15-oo TEISIPÄEV kell 13.30 – 15.oo

LAUPÄEV kell 9.30 – 11.oo ja 13.30 – 15.oo LAUPÄEV kell 13.30 – 15.oo

PÜHAPÄEV kell 9.30 – 11.oo ja 13.30 – 15..oo PÜHAPÄEV kell 13.30 – 15.oo

Külastajatel esitada tervisedeklaratsioon.

Maskide kandmine kohustuslik . Käte deso ! Ruumides kasutada jalatsikaitseid .

2.7 Jätkuvalt tuleb jälgida klientide tervislikku seisundit, sest nad ise ei pruugi tajuda ega olla suutelised oma esmastest haigusnähtudest märku andma.

2.8 Covid-19 kahtlusega isik tuleb koheselt paigutada eraldi ruumi, mis on varustatud ühe inimese kasutamiseks oleva tualett- ja pesemisruumiga.

2.09 Hoolekodu sisesed ühistegevused on lubatud juhul kui tegevuste läbi viijateks on sama hoolekandeasutuse töötajad. Eelistatult (kui see on võimalik) tuleb grupitegevusi läbi viia hooldekodu territooriumil värskes õhus.

2.10 Külastusreegleid tutvustatakse hooldekodu klientidele neile arusaadaval viisil, samuti teavitatakse uutest reeglitest külastajaid eelnevalt.

2.11 Hoolekodul on ainult üks eraldi külastusruum . Piiratud on külastajate arv: 1 – 2 külalist ruumis ühe kliendi kohta mitte üle 30.min. Oluline on tagada mõistlik inimeste arv ja distants, et vältida võimalikku nakatumisohtu. Külastusruumist või kohtumiste alalt peavad olema eemaldatud esemed, mille puhastamine ja desinfitseerimine on raskendatud ( vaibad jms). Tubades mitte istuda voodile vaid toolile.

Tagatud peab olema ruumi koristus, desinfitseerimine ja tuulutamine igal külastuspäeval pärast külastuse kellaaja lõppu.

2.12 Hoolekodul on olemas sobiv õueala ning kui kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldab, tuleb eelistada kokkusaamisi hoolekandeasutuse õuealal.

SA Sõmerpalu Hooldekodu

Juhataja L.Ermel