• Slider Image
  • Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohamaksu maksmisel.
  • KOV katab hoolduspersonali kulud: palgafondile, koolitusele, tööriietele ning isikukaitsevahenditele vastavalt tema poolt kehtestatud piirmäärale.
  • Hoolealuse maksta jäävad ülejäänud kulud, mis sisaldavad endas majutust, toitlustust, pesupesemise teenust, ravimite  ja hooldusvahendite kulu, hoonete majandus- ja amortisatsioonikulud ja muid isiku vajadustega seotud kulusid.
  • Alates 01.07.2023 on SA Sõmerpalu Hooldekodus kohamaksuks kuus kaks hinda: 
  • 1).1150.-  eurot kuus, millest hoolduspersonali kulud on  533.-  eurot/ kuus.  
  • 2).1050.-  eurot kuus, millest hoolduspersonali kulud on  487.- eurot/ kuus.

Külastuste korraldamine Sõmerpalu Hooldekodus alates 07.aprillist 2022

 Ettevaatusabinõude kasutamine:

1. Külastajatena on lubatud hooldekodusse sisenda ainult neil, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning kes ei ole lähikontaktsed ning kelledel ei ole hingamisteede infektsiooni tunnuseid. Soovitame tulla sellel lähedasel kes on vaktsineeritud.

2. Külastus eelnevalt kindlasti registreerida telefoni 78 96 437 (hooldajad)

    Juhataja kabinet : 78 96 322;  53 043 127 (ainult  tööajal)

3. Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral kannavad maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu.

4.  Jätkuvalt tuleb pidada kinni käte hügieenist. Tuleb teostada käte desinfitseerimine.

5. Hooldekodu klientidele saadetavaid pakke võtame vastu.

NB! Keelatud on tuua pesemata puuvilju,

 (hooldajad neid ei pese !).  Mitte tuua kiiresti riknevaid toite ja suuri koguseid.

6.  Külastusajad:                                      

TEISIPÄEV      kell  9.30  –  11.oo      ja    13.30  –  15-oo   ja  18.oo  –  20.oo

NELJAPÄEV    kell  9.30  –  11.oo      ja    13.30   –  15.oo  ja  18.oo  –  20.oo           

LAUPÄEV       kell   9.30  –  11.oo     ja     13.30   –  15.oo              

PÜHAPÄEV    kell   9.30   – 11.oo     ja     13.30   –  15.oo         

7.  Piiratud on külastajate arv:   1 – 2 külalist  ühe kliendi kohta mitte üle 30.min. Oluline on tagada mõistlik inimeste arv ja distants, et vältida võimalikku nakatumisohtu. Tubades mitte istuda voodile vaid toolile.  

 Tagatud peab olema ruumi koristus, desinfitseerimine ja tuulutamine igal külastuspäeval pärast külastuse kellaaja lõppu.

8.  Hoolekodul on olemas sobiv õueala ning kui kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldab, tuleb eelistada kokkusaamisi hoolekandeasutuse õuealal. Üldjuhul  I korruse fuajees.

Erandkorras kliendi toas ( mitte üle 2 külastaja korraga).

SA Sõmerpalu Hooldekodu juhataja  L.Ermel

Üldhooldekodu teenust pakkuv SA Sõmerpalu Hooldekodu alustas 2009. aasta sügisest tööd Järvere külas Võru vallas asuvas rekonstrueeritud hoones. Toad klientidele asuvad I ja II korrusel, liikumise muudab mugavamaks korrustevaheline lift.

Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise eesmärk on turvalise elukeskkonna ja toimetuleku tagamine isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Voodikohti on kokku 49 inimesele.

Meie teenused :

Eluase
Majutamiseks on meil põhiliselt 1 ja 2 kohalised toad ja kaks 3 tuba, kaasaegselt renoveeritud ruumides uue sisustusega. Vastavalt olemasolevatele võimalustele arvestame toa valikul kliendi vanust, tervislikku seisundit, suhtluskeelt.

Toitlustamine
Hooldekodul on oma köök, mille maitsvat toitu pakume kolmel korral päevas. Võimalus on süüa söögisaalis või oma toas.

Hooldusteenus
Hooldustoimingud – mähkmete vahetamine, isikliku hügieenitoimingute tagamine, saunatamine, vajadusel toitmine, ravimite manustamine, põetustoimingud.

Meditsiiniline teenindamine
Perearstid teenindavad kliente hooldekodus vastavalt vajadusele. Meditsiiniõde on majas kahel päeval nädalas. Haiglaravi-, meditsiiniliste konsultatsioonide organiseerimine. Vastavalt individuaalsetele vajadustele tagame eriarstide vastuvõtul käimised.

Tehnilised abivahendid
Hooldekodu korraldab klientidele ühiskasutatavad abivahendid – ratastoolid, käimisraamid, rulaatorid, küünarkepid jms. Paljudes tubades on kaasaegsed hooldusvoodid.