• Slider Image

Külastuste korraldamine Sõmerpalu Hooldekodus alates 2.juunist 2020

Üldhooldekodu teenust pakkuv SA Sõmerpalu Hooldekodu alustas 2009. aasta sügisest tööd Järvere külas Võru vallas asuvas rekonstrueeritud hoones. Toad klientidele asuvad I ja II korrusel, liikumise muudab mugavamaks korrustevaheline lift.

Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise eesmärk on turvalise elukeskkonna ja toimetuleku tagamine isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Voodikohti on kokku 49 inimesele.

Meie teenused :

Eluase
Majutamiseks on meil põhiliselt 1 ja 2 kohalised toad ja kaks 3 tuba, kaasaegselt renoveeritud ruumides uue sisustusega. Vastavalt olemasolevatele võimalustele arvestame toa valikul kliendi vanust, tervislikku seisundit, suhtluskeelt.

Toitlustamine
Hooldekodul on oma köök, mille maitsvat toitu pakume kolmel korral päevas. Võimalus on süüa söögisaalis või oma toas.

Hooldusteenus
Hooldustoimingud – mähkmete vahetamine, isikliku hügieenitoimingute tagamine, saunatamine, vajadusel toitmine, ravimite manustamine, põetustoimingud.

Meditsiiniline teenindamine
Perearstid teenindavad kliente hooldekodus vastavalt vajadusele. Meditsiiniõde on majas kahel päeval nädalas. Haiglaravi-, meditsiiniliste konsultatsioonide organiseerimine. Vastavalt individuaalsetele vajadustele tagame eriarstide vastuvõtul käimised.

Tehnilised abivahendid
Hooldekodu korraldab klientidele ühiskasutatavad abivahendid – ratastoolid, käimisraamid, rulaatorid, küünarkepid jms. Paljudes tubades on kaasaegsed hooldusvoodid.