Dokumendid

KÜLASTUSTE KEELD SÕMERPALU HOOLDEKODUS !

Seoses COVID viirusesse nakatumiste väga kiire kasvuga PEATAB Sõmerpalu Hooldekodu
ALATES 30. OKTOOBRIST 2021.a.
HOOLDEKODU KLIENTIDE KÜLASTUSED.
Omavoliliselt hooldekodusse sisenemine ei ole lubatud.
Pakke võtame vastu, helistades telef 78 96 437.
Lähedaste kohta saab infot 78 96 437,53 043 127