Uudised

Külastuste korraldamine Sõmerpalu Hooldekodus alates 2.juunist 2020

Kui hoolekandeasutuses on teadaolevalt olnud kokkupuuted COVID-19 viirusest põhjustatud haigusesse nakatunutega ja/või hoolekandeasutuses on COVID-19 nakatunud klient või töötaja, teavitab hoolekandeasutuse juht sellest Terviseameti regionaalset osakonda, kes annab juhile edasised käitumisjuhised. Kontaktid: 1.1.2 Lõuna regionaalne osakond: tiia.luht@terviseamet.ee Külastuskeelu rakendamisel tuleb järgida Terviseameti ja Sotsiaalkindlustusameti poolt antud soovitusi ja juhiseid. Klientide ja lähedaste omavaheline suhtlemine on…