Külastuste korraldamine Sõmerpalu Hooldekodus alates  07.aprillist  2022.

 Ettevaatusabinõude kasutamine

1.            Külastajatena on lubatud hooldekodusse sisenda ainult neil,  kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning kes ei ole lähikontaktsed ning kelledel ei ole hingamisteede infektsiooni tunnuseid.    Soovitame tulla sellel lähedasel kes on vaktsineeritud.

2. Külastus eelnevalt kindlasti registreerida telefoni 78 96 437 (hooldajad) ;

 Juhataja kabinet : 78 96 322;  53 043 127 (ainult  tööajal)

3. Kuivõrd külastajatel ja hooldekodu klientidel on suur tõenäosus lähikontaktiks, peavad külastajad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral kannavad maski nii klient kui külastaja. Kaitsemaskid külastajale tagab hooldekodu.

4.  Jätkuvalt tuleb pidada kinni käte hügieenist.   Tuleb teostada käte desinfitseerimine.

5. Hooldekodu klientidele saadetavaid pakke võtame vastu     Keelatud on tuua pesemata puuvilju,

 ( hooldajad neid ei pese ! ).  Mitte tuua kiiresti riknevaid  toite  ja suuri koguseid.

6.  Külastusajad :                                      

TEISIPÄEV      kell  9.30  –  11.oo      ja    13.30  –  15-oo   ja  18.oo  –  20.oo

NELJAPÄEV    kell  9.30  –  11.oo      ja    13.30   –  15.oo  ja  18.oo  –  20.oo           

LAUPÄEV       kell   9.30  –  11.oo     ja     13.30   –  15.oo              

PÜHAPÄEV       kell   9.30   – 11.oo     ja     13.30   –  15.oo         

7.  Piiratud on külastajate arv:   1 – 2 külalist  ühe kliendi kohta mitte üle 30.min.   Oluline on tagada mõistlik inimeste arv ja distants, et vältida võimalikku nakatumisohtu.  Tubades mitte istuda voodile  vaid toolile.  

 Tagatud peab olema ruumi koristus, desinfitseerimine ja tuulutamine igal külastuspäeval  pärast   külastuse kellaaja lõppu.    

8.  Hoolekodul on olemas sobiv õueala ning kui  kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldab, tuleb eelistada kokkusaamisi hoolekandeasutuse õuealal.   Üldjuhul  I korruse fuajees.

Erandkorras kliendi toas ( mitte üle 2 külastaja korraga) .

SA Sõmerpalu Hooldekodu

Juhataja  L.Ermel